Johannesört mot depression

Johannesört innehåller substansen hypericin. Hypercin hämmar monoaminoxidas vilket är en enzym som bryter ner signalsubstanserna dopamin och serotonin, låga nivåer av dessa signalsubstanser finnes oftast hos personer som är deprimerade eller mår dåligt. Hypercinets hämmande effekt ses därför som en anledning till att johannesörten sägs hjälpa mot depressioner.

I en vetenskaplig studie delades 135 patienter med depression upp i två grupper. Den ena gruppen behandlades med johannesörtextrakt och den andra gruppen behandlades med imipramin som är ett antidepressivt preparat. Försöket pågick i sex veckor. Resultatet visade att patienterna som tagit johannesörten hade bättre resultat på HAMD-skalan (som är en skala som används vid utvärdering av hur deprimerad en person är) än vad de personer som tagit imipramin hade. Det var också färre antal av patienterna som kände av några bieffekter av johannesörten än de gjorde av det antidepressiva preparatet.