Johannesört biverkningar

Preparat som innehåller koncentration av johannesört har visat sig kunna ge besvär med tarm och mage. Somliga har sagts bli sömniga av örten.

Johannesörten kan även interagera med andra läkemedel och leda till att dess effekt minskar.